Giải pháp mới
Giải pháp mới

HÌNH ẢNH THI CÔNG ỨNG DỤNG SẢN PHẨM CỦA REFRACTO


 

I.                  ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC XI MĂNG

 

 

(Thi công Calciner, rising duct)

 

 

(Thi công tường đứng Kiln hood, side wall)

 

 

(Trần Kiln hood sau khi tháo copha - Xi măng Cẩm Phả)

 

 

(Thi công trần Kiln hood)

 

 

(Thi công tường Clinker cooler)

 

 

(Tường vách Clinker cooler)

 

 

(Thi công miệng lò - Kiln inlet)

 

Neo thép Guốc lò (Nose ring) (sau 1 năm sử dụng)

 

Thi công Guốc lò (Nose ring)

 

II.                  ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC NHIỆT ĐIỆN

 

Thi công Vai lò – Nhiệt điện

 

 

 

(Vòi đốt than Nhiệt điện)

 

 

(Vòi đốt dầu Nhiệt điện)

Bài viết khác.......................................................................................................................